De volgende stap voor úw vmbo-leerlingen...

SAMEN WERKEN AAN DE TOEKOMST VAN ÚW VMBO-LEERLINGEN!  

2020 is een jaar om niet snel te vergeten. En 2021 ook niet trouwens... De impact van COVID-19 op de maatschappij is enorm en laat ook duidelijk haar sporen na in het onderwijsveld. Maar we moeten door!


Het is dan ook alweer de hoogste tijd om (vmbo) leerlingen te informeren over de volgende stap in hun schoolcarrière, het mbo en dat terwijl de wijze van voorlichting geven over vervolgopleidingen nogal is veranderd: open dagen zijn veelal online-events geworden en gast-/voorlichtingslessen worden nagenoeg alleen in aangepaste vorm (Corona-proof) verzorgd. 


Waar leerlingen en hun ouders/verzorgers op open dagen en bij arbeidskeuzemarkten in korte tijd makkelijk en ongedwongen bij verschillende stands informatie konden inwinnen, moeten zij nu meer gericht en vaak online zoeken naar wat een goede vervolgstap voor hun kind kan zijn. 


Ook voor een decaan/mentor of leraar op het vmbo geeft dit meer verantwoordelijkheid omdat leerlingen en ouders/verzorgers vaker bij hen zullen aankloppen met vragen als 'Welke vervolgopleidingen zijn er allemaal?' En: 'Welke opleiding past dan het beste bij mij(n kind)?' Of: 'Is daar genoeg werk in te vinden later?'   


Metalent draagt graag een steentje bij aan de voorlichting van úw leerlingen. Hoe we dat vorm geven?

Voorlichting d.m.v. drietrapsraket

Metalent spant zich elk jaar opnieuw tot het uiterste in om zoveel mogelijk leerlingen te interesseren voor een opleiding in de metaaltechniek. Daarvoor zetten we diverse middelen in zoals brochures, gadgets, sociale media en promofilms (video en vlogs). Het verzorgen van gast- en voorlichtingslessen, excursies, bedrijfsbezoeken, het (in verband met Corona nu digitaal) deelnemen aan onderwijsmarkten en banenbeurzen vinden we belangrijk en daarom besteden we veel tijd aan de voorbereiding en uitvoering van deze activiteiten. Uiteraard nemen wij altijd de RIVM-voorschriften in acht.


Voor wie is die voorlichting bedoeld?

Wij richten ons met onze voorlichting voornamelijk op vmbo-leerlingen van de basisberoepsgerichte tot en met de gemengde en theoretische leerweg. En niet alleen op leerlingen met het vmbo-profiel PIE, maar ook met de profielen D&P, M&T en Groen.


En hoe ziet die voorlichting eruit?

Trap 1 – Kennismaken

Gast- c.q. voorlichtingslessen verzorgen in het kader van LOB. Er zal ter inspiratie een directe relatie worden gelegd met deel- en eindproducten die herkenbaar zijn voor de doelgroep. Tijdens deze interactieve les wordt aan de hand van een presentatie en interactie met de groep de relatie met trap 2 en 3 gelegd als het gaat om de bedrijfskeuzes, inhoud van de excursies, et cetera. Alle mbo-niveaus komen daarbij aan bod inclusief de doorstroomkansen.

 • Duur gastles: circa 1 uur
 • Wanneer: 4e kwartaal 2020 / 1e kwartaal 2021
 • Doelgroep: vierdejaars leerlingen
 • Uitvoering: fysiek en op locatie met inachtneming van RIVM-maatregelen


Trap 2 – Ontdekken

Excursies naar verschillende bedrijven (in de regio) en kennismaking met vakmensen in het bedrijf in verschillende functies en niveaus

Tijdens de excursies staat de mens en de techniek met verschillende rolmodellen centraal met duidelijke voorbeelden van loopbaan, doorgroei en carrièremogelijkheden binnen de bedrijven. Denk aan de diversiteit aan functies binnen bedrijven van engineering tot productie en alle daarbij behorende ondersteunende directe en indirecte functies. Mogelijkheid exclusief één bedrijf te bezoeken of gedurende een ochtend of middag een aantal bedrijven achter elkaar te bezoeken.

 • Duur excursie: circa 4 tot 6 uur (inclusief vervoer)
 • Wanneer: 4e kwartaal 2020 / 1e kwartaal 2021
 • Doelgroep: vierdejaars leerlingen
 • Uitvoering: circa 20 leerlingen naar één bedrijf of circa 10 leerlingen naar meerdere bedrijven met inachtneming van RIVM-maatregelen


Trap 3 – Doen

Workshop en/of maak-activiteit in combinatie met een presentatie en rondleiding voor (een selectie van) geïnteresseerde leerlingen in het bedrijf en/of een bedrijfsvakschool. Trap 3 is bedoeld voor leerlingen die meer willen weten over de wondere wereld van de techniek. Net even een spade dieper.

 • Duur activiteit : circa 5 uur (inclusief vervoer en lunch in bedrijfskantine).
 • Wanneer : 1e kwartaal 2021
 • Doelgroep : vierdejaars leerlingen
 • Uitvoering : circa 10 leerlingen met inachtneming van RIVM-maatregelen


Extra: VR-3D-applicatie [niet gedurende COVID-19]

Metalent gebruikt een innovatieve 3D-applicatie tijdens haar gastlessen om leerlingen te enthousiasmeren en nog beter te informeren over een mooie toekomst en loopbaan in de metaalsector. Hiermee laat Metalent jongeren zien wat de mogelijkheden zijn voor een opleiding en beroep in de metaalsector. De leerlingen stappen virtueel een bedrijf binnen en volgen zo het totale proces van klantvraag tot eindproduct in de wereld van de metaal. Nadrukkelijk bedoeld voor de verspaning, maar de constructie en machinebouw komen ook aan bod. Met VR 3D verbetert de beeldvorming van de leerling waardoor de verwachtingen van de leerling beter aansluiten bij de praktijk. Hierdoor wordt het beroep en de branche aantrekkelijker (onbekend maakt onbemind tenslotte).

Wie is Metalent?

Metalent, dé scholingspool en opleidingsvakschool in de metaal- en maritieme sector, biedt sinds 2009 de BBL+ variant aan waar werken, leren en praktijkgerichte training samenkomen en waarmee wij ons onderscheiden van een reguliere BBL- of BOL-opleiding. 


Wij bieden studenten passende en praktijk-gerelateerde opleidingsplekken en stages die een essentiële aanvulling vormen op hun beroepskeuze. Zij krijgen de kans om hun vaardigheden en beroepshouding te ontwikkelen en ervaringen op te doen met de nieuwste technieken en praktijksituaties in het bedrijfsleven. In combinatie met de noodzakelijk theoretische achtergrond die een school de leerlingen biedt, ontwikkelen zij op deze manier hun vakbekwaamheid, de gewenste beroepshouding en vakvolwassenheid.

Advies, voordelen en mogelijkheden?

Bel (0180-645 455), mail (info@metalent.nl) of stuur een whatsapp (06-3023 0462) voor meer informatie over onze voorlichtingsgastlessen en bedrijfsexcursies.

Leerlingen informeren

Tot slot: Wilt u uw leerlingen alvast informeren over de mogelijkheden in de (metaal)techniek? Laat ze eens een kijkje nemen op www.metalent.nl/leerling

Het team van Metalent

Rens Nagtzaam (manager), Carin Duifs (frontoffice medewerker), Chad Kambeitz (consulent/ opleidingsadviseur), Ruud Hoogsteder (consulent/opleidingsadviseur) en Karin van Vegchelen (administratief medewerker)

0180-645 455 | info@metalent.nl | 06-3023 0462 | Stationsweg 78, 2991 CM Barendrecht