VOOR BEDRIJVEN: SAMEN WERKEN AAN UW TOEKOMST!  

Om in de toekomst te beschikken over voldoende en goed opgeleide vaklieden in de metaaltechniek is het belangrijk dat bedrijven en opleidingsinstanties de schouders zetten onder het opleiden van talent. De uitstroom vanuit het vmbo neemt af terwijl het aantal bedrijven, dat om instroom van leerlingen zit te springen, toeneemt. De werving en begeleiding van jongeren wordt steeds meer een vak op zich. Heeft uw bedrijf behoefte aan nieuwe instroom van jong talent? Metalent helpt u graag met de werving en begeleiding van deze zogenaamde bbl’ers, die gemiddeld 3 dagen bij uw leerbedrijf werken, één dag naar  school gaan en één dag extra praktijkles op een bedrijfsvakschool krijgen, om zo optimaal te worden opgeleid.

Daarnaast kunnen wij maatwerk als in-house trainingen verzorgen en begeleiden wij u bij het her-, bij- en omscholen van uw huidige én nieuwe personeel. O helpen wij u met het opzetten van uw bedrijfsvakschool. Uw zorg is onze zorg en expertise. Samen werken we aan de toekomst, úw toekomst, door . . . samenwerken!

Klik hier voor meer informatie over wat Metalent voor úw bedrijf kan betekenen.

 

VOOR SCHOLEN: SAMEN WERKEN AAN DE TOEKOMST VAN ÚW VMBO-LEERLINGEN!  

Waar leerlingen en hun ouders/verzorgers op open dagen en bij arbeidskeuzemarkten in korte tijd makkelijk en ongedwongen bij verschillende stands informatie konden inwinnen, moeten zij nu meer gericht en vaak online zoeken naar wat een goede vervolgstap voor hun kind kan zijn. Ook voor een decaan/mentor of leraar op het vmbo geeft dit meer verantwoordelijkheid omdat leerlingen en ouders/verzorgers vaker bij hen zullen aankloppen met vragen als ‘Welke vervolgopleidingen zijn er allemaal?’ En: ‘Welke opleiding past dan het beste bij mij(n kind)?’ Of: ‘Is daar genoeg werk in te vinden later?’ Metalent draagt graag een steentje bij aan de voorlichting van úw leerlingen. 

Metalent spant zich elk jaar opnieuw tot het uiterste in om zoveel mogelijk leerlingen te interesseren voor een opleiding in de metaaltechniek. Wij richten ons met onze voorlichting voornamelijk op vmbo-leerlingen van de basisberoepsgerichte tot en met de gemengde en theoretische leerweg. En niet alleen op leerlingen met het vmbo-profiel PIE, maar ook met de profielen D&P, M&T en Groen. Daarvoor zetten we diverse middelen in zoals brochures, gadgets, sociale media en promofilms (video en vlogs). Het verzorgen van gast- en voorlichtingslessen, excursies, bedrijfsbezoeken, het (in verband met Corona nu digitaal) deelnemen aan onderwijsmarkten en banenbeurzen vinden we belangrijk en daarom besteden we veel tijd aan de voorbereiding en uitvoering van deze activiteiten. Uiteraard nemen wij altijd de RIVM-voorschriften in acht.